bonustravel logo

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA

Koszty Leczenia (KL), Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), Bagaż Podróżny (BP).

Wyjeżdzając na wyjazd zagraniczny z BONUS TRAVEL, macie Państwo obligatoryjnie włączone ubezpieczenie TRAVEL WORLD: KL, NNW, BP. Sumy i szczegółowy zakres tych ubezpieczeń wyszególniony jest zawsze w umowie. Znajdziecie go również w zakładce "WAŻNE DOKUMENTY". Przypominamy,  że warto się z nimi zapoznać przed wyjazdem.

Koszty Rezygnacji (KR)

Dokonując rezerwacji wczasów/wycieczki/biletu macie Państwo możliwość wykupienia ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji (KR).  Koszt takiego ubezpieczenia wynosi ok. 3% wartości całej imprezy turystycznej/biletu. Ubezpieczenie KR  zabezpiecza wszystkich podróżnych przed utratą wpłaconych środków finansowych na wypadek rezygnacji* lub przerwania uczestnictwa*. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia KR w naszych odziałach. Nasi konsultaci chętnie udzielą wszelkich informacji.

 

 

 

-------
*na warunkach określonych w OWU TU EUROPA